"Hanım kız" demek hakaret midir; nezâket midir?

"Hanım kız" demenin kadını küçümseme ve kadına bir hakaret olarak nasıl gördünüz ve muhatabınıza "rezilsin"  gibi çok ağır bir ifadeyi nasıl kullandınız sayın Bakanım? Halk kültüründeki tekerlemelere, halk türkülerimize, şiirlerimize ve bestelenen şarkı güftelerimize bir bakın; bu naif hanım sözcüğüne çok rastlarsınız. Bilmem izlediniz mi ? Bir vakitler; Orhan Kemal'in romanından uyarlanan zevkle ve ilgiyle iizlenen Hanımağa Çiftliği diye bir dizimiz de vardı sayın Bakanım. 

 

Kültürümüzün ve milli edebiyatımızın muhteşem ve başat eseri Dede Korkut hikâyelerindeki eş ve hanımlara o güzelim seslenişlere bir bakın. Bu sevgi ve saygı içeren hitapları o kadar çokça ve bolca görürsünüz ki?  Biz öğretmenler kız öğrencilerimiz için " Hanım hanımcık bir kız" ifadesini sıklıkla ve hep kullanırız. Siyaseten kendileri gibi düşünmeyen kadınlara yönelik kullanılan o kadar incitici ve kırıcı ifadeler var ki; şâyet ve eğer tartışacaksak lütfen o kabaca ifadeleri irdeleyelim ve kınayalım olmaz mı sayın Bakanım ?

 

Etimolojik olarak eski Türkçe'de hanım kelimesi erkekler için "Han" nasıl hükümdar anlamına geliyorsa, ondan türemiş olan "Hanım-Hatun" kelimesi de sultan, kraliçe gibi bir anlâm taşıyor. Günlük hayatta da sıklıkla kullanılan sımsıcak kelimelerden biridir Hanım. Yaramazlık yapan küçük kız çocuklarına sevecen ve içten bir ifadeyle "Hanım hanımcık otur" deriz..Hanım kelimesinin TDK sözlüğündeki günümüzün yaşayan Türkçesi ile anlamı şu şekildedir bilirsiniz sayın Bakanım.

 

Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan, kadın, eş.
Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın.
Kadınlığın bütün iyi niteliklerini özünde taşıyan.